Strategia WIG20

    Stopa zwrotu od 28-01-2014: +24,12%

Wiadomości InvestTracer

Stabilizacja barometru giełdy WIGTRACER w czerwcu

Makroekonomiczny barometr giełdy WIGTRACER obliczony na podstawie danych za czerwiec spadł o 1 punk ...

Analiza - kontrakty FW20 - 28.06.2017

Pomimo wzrostów, sytuacja techniczna kontraktów terminowych FW20 nadal pozostaje nierozstrzygnięta i...

Analiza - kontrakty FW20 - 23.06.2017

Kurs kontraktów terminowych FW20 pomimo czwartkowej korekty spadkowej (-0,48%) nadal pozostaje w kon...

Analiza - kontrakty FW20 - 14.06.2017

W oczekiwaniu na wieczorne decyzje w sprawie wysokości stóp procentowych (godz.20.00), a następnie k...

WIG20 - FFT

news_bar

Indeksy polskie i futures

Waluty

Wykres intraday

<
 • WIG20

 • EURUSD

 • FW20

 • USDPLN

 • EURCHF

 • FNATGAS

 • FOIL

 • [DJI30]

 • SWIG80

 • PLATINUM

 • WIG

 • GBPUSD

 • MWIG40

 • FCOPPER

 • EURPLN

 • [FTSE100]

 • EURUSD

 • [CAC40]

 • FGOLD

 • GBPUSD

 • [FTSE100]

 • [SP500]

 • [NQ100]

 • [DAX30]

 • EURGBP

 • USDPLN

 • [SP500]

 • [DAX30]

 • EURPLN

 • [DJI30]

 • KGHM

 • PEKAO

 • PKOBP

 • ORANGEPL

 • PKNORLEN

>

Kompas inwestycyjny - pozycja cykliczna

Giełdy światowe

Surowce i metale

Ulubione

Wiadomości

tab_light

Wszystkie

tab_dark

PAP

tab_dark

ESPI

tab_dark

InvestTracer

tab_dark

Analizy i komentarze

sample_image

Makroekonomiczny barometr giełdy WIGTRACER obliczony na podstawie danych za czerwiec spadł o 1 punk i osiągnął wartość 12 punktów. Po istotnym spadku przed miesiącem czerwiec przyniósł stabilizację. Mierniki produkcji, inflacja i kurs złotego oraz rynkowe stopy procentowe działały umiarkowanie pozytywnie na korzyść barometru. Negatywny wpływ na odczyt miały mierniki podaży pieniądza, w szczególności spadek tempa zmian pieniądza gotówkowego w obiegu oraz nieznaczne pogorszenie sytuacji w sektorze bankowym (spadek PENGAB o 2 punkty). Krajowa gospodarka mierzona tempem wzrostu PKB w 2017 roku ma się całkiem dobrze. Ożywienie gospodarcze utrzymuje się dzięki silnej konsumpcji prywatnej wspieranej 500 plus i sytuacją na rynku pracy. Poprawa sytuacji gospodarczej w Strefie Euro, głównie w Niemczech ma swoje pozytywne przełożenie na eksport netto. Inwestycje są jeszcze w stagnacji, ale najbliższa perspektywa może przynieść ożywienie dzięki wykorzystaniu środków z UE i dzięki poprawie nastrojów wśród przedsiębiorców. Inflacja CPI po osiągnięciu 2% rok do roku stabilizuje się i ostatni odczyt przyniósł nam niewielki spadek do poziomu 1,9%. Czynnikiem stabilizującym wzrost cen jest obniżka cen ropy na rynkach światowych. Póki co nie widać wyraźnych oznak presji inflacyjnej i cel NBP nie jest zagrożony w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Rada Polityki pieniężnej w takich warunkach nie musi się spieszyć z podwyżką stóp procentowych, zwłaszcza, że sygnalizuje gotowość do akceptacji zerowych i ujemnych rynkowych stóp procentowych. Złotówka w czerwcu wyhamowała tendencje aprecjacyjne zapoczątkowane na początku tego roku. Dotychczas kurs złotego był wspierany dobrymi odczytami na temat PKB oraz uspokojeniem sytuacji politycznej. Nie widać na razie oznak zmiany trendu na złotówce. Na rynku długu krótki koniec krzywej pozostaje stabilny. Na długim końcu w czerwcu mieliśmy wzrost rentowności obligacji dziesięcioletnich z 3,22% do 3,44%, czyli powrót do odczytów z końca kwietnia. Rynek obligacji pozostanie pod wpływem mniejszych obaw o wzrost światowej inflacji i oczekiwań dotyczących zacieśniania polityki pieniężnej FED I EBC. W stosunku do poprzedniego miesiąca niewiele się zmieniło. WIGTRACER od kilku miesięcy zachowuje się umiarkowanie negatywnie. Polska gospodarka mierzona WIGTRACER na razie nie daje impulsów giełdzie do kontynuacji wzrostów. WIG mocno oderwał się od barometru gospodarczego, co może być oznaką, że optymizm inwestorów giełdowych jest nadmierny w tej fazie cyklu koniunkturalnego. 07.07.2017, InvestTracer.com Makroekonomiczny barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER został opracowany przez InvestTracer.com i jest wskaźnikiem złożonym służącym do orientacyjnej oceny sytuacji na giełdzie warszawskiej oraz przewidywania kierunków zmian giełdy w horyzoncie średnioterminowym zgodnym z cyklem koniunkturalnym Kitchina w gospodarce. Kolejnymi etapami prowadzącymi do uzyskania końcowej postaci barometru WIGTRACER są: 1. Analiza synchronizacji szerokiego spektrum wskaźników makroekonomicznych opisujących sferę realną i finansowa gospodarki z indeksem giełdowym WIG polegająca na ustaleniu korelacji wzajemnej oraz ustaleniu przesunięć czasowych punktów zwrotnych cyklu wskaźnika względem składnika cyklicznego WIG. 2. Selekcja wskaźników wykazujących największe wyprzedzenie względem WIG i największą siłę powiązania z tym indeksem. 3. Ustalenie wag- każdej kategorii zmiennych przypisano odpowiednie wagi, które są niezmienne od początku obliczania barometru. 4. Normalizacja zmiennych - ma na celu zapewnienie porównywalności WIGTRACER z WIG dlatego analizowane szeregi poddano przekształceniom, tak aby uzyskać porównywalne amplitudy wahań. 5. Łączenie wskaźników i budowa wskaźnika złożonego- WIGTRACER jest wskaźnikiem o znormalizowanej amplitudzie i został obliczony jako średnia ważona wyselekcjonowanych wskaźników prostych. WIGTRACER jest obliczany od listopada 2011 roku a ex post został obliczony dla okresu od stycznia 2001. Barometr skutecznie zasygnalizował z wyprzedzeniem załamanie koniunktury w latach 2007,2011 oraz 2015 roku. Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER w tym baza artykuł archiwalnych i kalendarz publikacji znajdują się w serwisie InvestTracer.com oraz na portalu finansowym bankier.pl

07 lipiec 2017, godzina 18:57, źródło IT


Analiza - kontrakty FW20 - 28.06.2017

more

28 czerwiec 2017, godzina 08:50, źródło IT


Niepewny koniec Obamacare. Brakuje głosów

more

28 czerwiec 2017, godzina 07:21, źródło TVN


Facebooka przekroczył kolejną barierę. Zuckerberg się chwali

more

28 czerwiec 2017, godzina 07:21, źródło TVN


Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2017-06-28

more

28 czerwiec 2017, godzina 07:04, źródło PAP

Kalendarz makroekonomiczny

Data Kraj Zmienna Bieżąca Prognoza

Statystyka sesji 24 lipiec 2017

Wzrost:

Spadek:

Bez zmian:

102 akcji

155 akcji

71 akcji

Statystyka GPW

Statystyka NewConnect


Największe wzrosty
SYGNITY 3,49 16,33%
INTERBUD 0,77 10,00%
MOJ 0,94 8,05%
Największe spadki
KERDOS 0,04 -20,00%
HARPER 0,96 -14,29%
REINHOLD 0,30 -11,76%
Największe wolumeny
BUMECH 0,84 6,33%
GETINOBLE 1,42 -2,07%
PKOBP 36,10 0,84%
Największe obroty (tys. zł)
PKNORLEN 105,90 -0,42%
KGHM 116,85 -1,43%
PZU 44,45 -2,07%

Ostatnie rekomendacje

Data Spółka Kierunek Cena docelowa Instytucja
09 cze KERNEL trzymaj 73,50 WOOD & COM...
08 cze VISTULA sprzedaj 2,30 ERSTE SECU...
08 cze GINO ROSSI kupuj 3,00 ERSTE SECU...
07 cze ARCTIC PAPER kupuj 6,00 DM BDM
07 cze CYFROWY POLSAT trzymaj 28,90 WOOD & COM...
07 cze PKP CARGO kupuj 70,45 HAITONG BANK
07 cze SYNTHOS redukuj 4,27 ERSTE SECU...
05 cze INTERCARS trzymaj 326,00 WOOD & COM...
02 cze KERNEL akumuluj 73,90 DM MBANK
02 cze DOM DEVELOPM... akumuluj 81,70 DM MBANK
02 cze GRUPA AZOTY kupuj 73,90 DM MBANK
02 cze KRUK neutralnie 316,00 VESTOR DM
02 cze AMREST kupuj 431,00 WOOD & COM...

Rating stabilności finansowej

Ranking strategii inwestycyjnych

sample_cube_chart

WIG20

Nazwa strategii Kryterium wyboru Stopa Zw. (%/rok) Max drow down (%/rok)
LEVEL1_34 Stopa zwrotu 50% -7%
LEVEL1_27 Draw Down 40% -6%
LEVEL1_29 InvestTracer -1% -16%
LEVEL2_25 InvestTracer 27% -7%
LEVEL5_1_Autorska InvestTracer 8% -10%
LEVEL3_6 InvestTracer 40% -10%

EURUSD

Nazwa strategii Kryterium wyboru Stopa Zw. (%/rok) Max drow down (%/rok)
GRP13M3 Stopa zwrotu 20% -5%
S72 Draw Down 15% -3%
GRP123M2 InvestTracer 17% -4%
GRP12M2 InvestTracer 9% -7%
GRP23M2 InvestTracer 3% -6%
GRP3M3 InvestTracer 3% -7%
* Strategie InvestTracer – wybrane przez ekspertów działu analiz portalu