Strona główna > Produkty > Multiskaner inwestycyjny


Multiskaner inwestycyjny

     ► Kilkadziesiąt kryteriów skanowania w jedym miejscu
     ► Rating stabilności finansowej w selekcji spółek
     ► Po raz pierwszy kryteria cykliczne w skanerze rynku
 
YouTube
PDF
Tutaj powinnien być obrazek

Multiskaner inwestycyjny jest to narzędzie służące do wyszukiwania atrakcyjnych inwestycji w oparciu o kryteria: opisowe, fundamentalne, techniczne, cykliczne i portfelowe.

Kryteria opisowe pozwalają filtrować spółki według branż oraz według przynależności spółki do określonego indeksu.

Kryteria fundamentalne pozwalają wyszukiwać atrakcyjnych inwestycji według rankingu stabilności finansowej lub według wskaźników rentowności, zadłużenia, przepływów pieniężnych, płynności produktywności oraz wskaźników rynkowych.

 

Skaner cykliczny pozwala identyfikować spółki znajdujące się w określonej fazie cyklu dziennego i miesięcznego. Pozwala na wybór faz: akumulacji, dystrybucji, wczesnego trendu wzrostowego, dojrzałego trendu wzrostowego, wczesnego trendu spadkowego i dojrzałego trendu spadkowego. Pozycje cykliczne wyznaczane się przez kompas inwestycyjny.

Skaner techniczny pozwala szukać inwestycji spełniających oczekiwane przez użytkownika kryteria techniczne wyznaczone przez podstawowe i najbardziej popularne wskaźniki analizy technicznej RSI, MACD, ATR, Stochastic, średnie.

Ostatnią kategorią filtrowania są kryteria portfelowe pozwalające wybierać spółki według kryteriów współczynników efektywności inwestycji w zdefiniowanych horyzontach czasowych. Poniższy widok przestawia widok multiskanera.

 

Selekcji atrakcyjnych inwestycji można dokonać według jednego z wymienionych kryteriów, wszystkich kryteriów jednocześnie lub dowolnie wybranych. Po wyborze kryteriów narzędzie automatycznie selekcjonuje instrumenty finansowe spełniające zadane kryteria i wyświetla je w tabeli. Tabela jest tak zbudowana aby poza wybranymi spółkami wyświetlane były również wartości wybranych kryteriów, co ułatwia wstępną analizę wybranych instrumentów finansowych.

Narzędzie pozwala również na zapamiętanie naszych ulubionych kryteriów wyszukiwania oraz ich import.

W celu ułatwienia wyboru kryteriów nazwy wskaźników oraz nazwy kryteriów wyszukiwania zostały zdefiniowane, a tam gdzie to jest możliwe zostały podane graniczne wartości. Aby zobaczyć opis należy kursorem myszy najechać na nazwę wskaźnika i w osobnym oknie zobaczymy definicję i wartości graniczne. Niezależnie od tego można skorzystać z tematów pomocy gdzie opisujemy wskaźniki będące elementem multiskanera.

W sekcji jak stosować przestawiamy przykład jak krok po kroku wybrać interesującą inwestycję.


 

Na potrzeby wyjaśnienia korzystania z multiskanera przedstawiamy przykład. Załóżmy, że interesują nas spółki małe i średnie o stabilnych fundamentach. Jednocześnie chcemy aby nasze spółki znajdowały się w fazie akumulacji lub w fazie wczesnego trendu wzrostowego w horyzoncie dziennym, co pozwoli uniknąć sytuacji, że kupimy je w złym momencie. Dodatkowo nie chcemy aby wskaźnik RSI znajdował się w strefie wykupienia. Tak zdefiniowany cel poszukiwań teraz przedstawiamy w postaci kryteriów:

Tak zdefiniowane kryteria wprowadzamy do multiskanera. Multiskaner znajduje się menu głównym Analiza kompleksowa- Multiskaner inwestycyjny. W pierwszym kroku na belce wyboru kryteriów wybieramy interesujące nas kryteria. Na planszy oznaczone są wszystkie ale nie będziemy korzystać z kryteriów portfelowych więc je odznaczamy co powoduje zwinięcie belki kryteriów portfelowych (1). Możemy ten krok pominąć. Kryteria portfelowe i tak nie będą brane pod uwagę jeżeli nie odznaczymy odpowiednio znacznika przy kryterium szczegółowym. Następnie wybieramy przycisk zaznacz wszystkie sektory (2) ponieważ nie mamy preferencji odnośnie poszczególnych sektorów. W menu kategoria wybieramy akcje SWIG80 (3). Ilustracja poniżej przestawia nasze wybory graficznie.

Dalej wybieramy spółki o ratingu stabilności finansowej większym od AAA. W tym celu w oknie kryteriów portfelowych najpierw odznaczamy kryterium rating stabilności finansowej (4)  a następnie określamy zakres ratingów. W polu od z listy rozwijanej wybieramy AA a w polu do wybieramy AAA (5).  Rating AAA to najwyższy z możliwych. Szczegółowy opis ratingów i ich znaczenie dla inwestora można znaleźć w menu produkty – rating stabilności finansowej – opis produktu.

Następnie przechodzimy do wyboru trzeciego i czwartego z kryteriów. Interesującą nas akcje znajdujące się w fazie akumulacji lub w fazie wczesnego trendu wzrostowego. W tym celu korzystamy z kryteriów cyklicznych. Zaznaczamy odpowiednio znacznik pozycji cyklicznej dziennej (6) a następnie w polu od z listy rozwijanej wybieramy pozycję cykliczną akumulacja a w polu do fazę wczesnego trendu wzrostowego (7).  Więcej na temat pozycji cyklicznych można znaleźć w menu produkty – kompas inwestycyjny – opis produktu.

Ostatnie kryterium, które zdefiniowaliśmy to poziom wskaźnika RSI. Podobnie jak w przypadku poprzednich kryteriów odznaczamy pole znacznika wskaźnika RSI (8) a następnie definiujemy jego poziom od 0 do 60.

Nasze kryteria są kompletne i zdefiniowane. Za pomocą przycisku szukaj wyszukujemy naszych spółek spełniających wszystkie kryteria łącznie (11). Możemy zapamiętać nasze kryteria wyszukiwania aby zaoszczędzić sobie czasu przy kolejnym wyszukiwaniu (10). Rezultat naszego wyszukiwania przestawia poniższa tabela. Spółki spełniające kryteria to Mennica, AssecoBS, Kino Polska oraz PEP. W tabeli zostały wyświetlone szczegółowe parametry, których szukaliśmy. Najbardziej atrakcyjne z tej czwórki według poszukiwanych kryteriów są spółki AssecoBS oraz PEP ponieważ znajdują się fazie akumulacji i mają najniższy poziom wskaźnika RSI. Ponadto obie spółki mają najwyższy rating stabilności finansowej.

Po zakończeniu kryteriów wyszukiwania możemy szczegółowo przeanalizować każdą spółkę klikając w jej nazwę. Wówczas zostaniemy przeniesieni do profilu spółki. W profilu spółki możemy znaleźć niemal wszystkie informacje w jednym miejscu aby zweryfikować spółkę: sprawozdania finansowe, wskaźniki finansowe opis działalności, rekomendacje instytucji, analizę techniczną, analizę cykliczną, wskazania kompasu inwestycyjnego oraz wiadomości na temat spółki.

Na koniec należy podkreślić, że muliskaner inwestycyjny służy nie tylko do wyszukiwania spółek giełdowych. Za pomocą kryteriów cyklicznych, technicznych i portfelowych możemy skanować rynek funduszy, walut, surowców i pozostałych instrumentów finansowych dostępnych w naszym Serwisie. Lista dostępnych instrumentów znajduje się w menu głównym- notowania.


 

Produkt dostępny dla Abonentów Serwisu

 

 

Zobacz pełną Tabelę Opłat i Prowizji, Funkcjonalności Serwisu oraz Komunikat dotyczący warunków promocji.

Taryfa opłat abonamentowych
Funkcjonalności serwisu
   

Czym różni się multiskaner inwestycyjny od narzędzi dostępnych na rynku?

Multiskaner inwestycyjny wyróżnia kompleksowość kryteriów oraz wprowadzenie dwóch zupełnie nowych i bardzo pomocnych kryteriów wyszukiwania: skanowanie po pozycji cyklicznej dziennej i miesięcznej oraz skanowanie według kryterium ratingu stabilności finansowej. Jest to konsekwencja wprowadzonych na portalu niedostępnych u konkurencji rozwiązań– kompasu inwestycyjnego oraz ratingu stabilności finansowej. Dzięki wprowadzeniu takich kryteriów można znaleźć spółkę o solidnych fundamentach będącą w fazie akumulacji w kilka sekund. Ciekawą funkcjonalnością jest również zapisywanie i import kryteriów zdefiniowanych uprzednio przez Użytkownika.

Które kryteria należy brać pod uwagę skanując rynek?

Wybór kryteriów zależy od indywidualnych preferencji Użytkownika. Użytkownicy poszukujący spółek o mocnych fundamentach położą nacisk na kryteria portfelowe. Fani analizy technicznej i analizy deskryptywnej będą szukać powtarzających się wzorców zachowania się instrumentów i będą preferować kryteria cykliczne i techniczne. Inwestorzy szukający dobrego stosunku zysku do ryzyka sięgają po kryteria portfelowe. My jesteśmy zwolennikami kompleksowego podejścia do skanowania rynku. Takie podejście jest szczegółowo opisane w menu produkty – modelowe portfele inwestycyjne – opis produktu. Najlepiej zatem szukać spółek o bezpiecznych fundamentach, z dużym potencjałem wzrostu, niedowartościowanych, dający dobrą relację zysku do ryzyka i znajdujących się w fazie akumulacji, jednocześnie wyprzedanych.  W niektórych stanach rynku to niemożliwe. Zalecamy wyszukiwanie spółek według własnych kryteriów i obserwację zachowania się notowań.

Jak wyszukać potencjalnych bankrutów?

Najszybsza ścieżka wyszukania potencjalnych bankrutów to skanowanie rynku według kryterium fundamentalnego rating stabilności finansowej. Spółki o ratingu D są dobrymi kandydatami do upadłości. Ważny jest nie tylko stan wskaźnika w danym momencie ale również jego zachowanie w czasie. Systematycznie pogarszające się ratingi są drogowskazem do wytypowania bankruta. W literaturze przedmiotu możemy znaleźć kryteria fundamentalne dla potencjalnych bankrutów, którymi są: wysoki wskaźnik ogólnego zadłużenia (powyżej 50), niska płynność np. wskaźnik szybkiej płynności finansowej mniejszy od 1, nierentowne (wskaźnik ROA ujemny a udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałego jest mniejszy od 1.

Jak ustalić wartości graniczne wskaźników fundamentalnych?

W celu ustalenia wartości granicznych należy zobaczyć co podpowiadają wartości w poszczególnych polach. Wyświetlamy tam zakresy w jakich poruszają się wskaźniki. Aby ustalić faktycznie przydatne wartości wskaźników do wyszukiwania należy skorzystać z naszej pomocy. Można to zrobić na dwa sposoby. Wyszukując danej nazwy w temacie pomocy lub jeszcze szybciej ustawić kursor myszy na nazwę i wartości graniczne zostaną wyświetlone w opisie. Należy pamiętać, że nie zawsze da się ustalić wartości graniczne.