Strona główna > Wiadomości


INFRA SA (7/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.

INFRA SA (7/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.
Raport bieżący z plikiem 7/2018
Linki i pliki: