Strona główna > Wiadomości


ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (21/2018) Zawarcie znaczącej umowy związanej z finansowaniem części działalności Spółki oraz zmiana znaczących umów dotyczących finansowania części działalności Spółki.

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (21/2018) Zawarcie znaczącej umowy związanej z finansowaniem części działalności Spółki oraz zmiana znaczących umów dotyczących finansowania części działalności Spółki.
Raport bieżący 21/2018
Linki i pliki: