Strona główna > Wiadomości


Kontrakty terminowe FW20: analiza techniczna 11-03-2018

Na piątkowej sesji kurs kontraktów terminowych FW20 przetestował najpierw minima z ostatnich siedmiu miesięcy (2297 pkt.), po czym w ostatnie jej fazie kurs dynamicznie odbił w górę notując na zamknięcie 1,55% wzrostu (2355 pkt.). Z punktu widzenia średnioterminowego (wykres o interwale tygodniowym) nadal kluczowe wsparcie przebiega w okolicy 2279 pkt., z możliwością jego naruszenia do poziomów 2260 pkt. i 2230 pkt. Jednak końcówka piątkowej sesji pozwala oczekiwać kontynuacji wzrostu, a najbliższych linii oporów można spodziewać się w okolicach 2376 pkt. i 2430 pkt., skrajnie 2610 pkt. (górne ograniczenie konsolidacji). Nadal jednak należy mieć na uwadze zagrożenie płynące z negatywnej dywergencji, z którą mamy do czynienia na oscylatorze RSI o interwale tygodniowym.

Natomiast oceniając przebieg wykresu kontraktów terminowych FW20 o interwale godzinowym nietrudno dostrzec, że w piątek skutecznym oporem była linia trendu spadkowego. Ewentualne jej pokonanie otworzyłoby drogę w kierunku kolejnych oporów przebiegających na poziomach 2376 pkt., 2430 pkt. i 2473 pkt. Natomiast gdyby powróciły spadki, to najbliższych wsparć można by oczekiwać w okolicach 2289 pkt. i 2279 pkt.

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)