Strona główna > Wiadomości


Kontrakty terminowe FW20: analiza techniczna 05-03-2018

Solidna przecena kontraktów terminowych FW20, jaka miała miejsce w minionym tygodniu, przekroczyła 5%, zbliżając niebezpiecznie kurs w okolice kluczowego wsparcia, przebiegającego na poziomie 2267 pkt. Wsparcie to stanowi dolne ograniczenie konsolidacji średnioterminowej, a ewentualne jego zdecydowane pokonanie otworzyłoby drogę do kolejnego wsparcia, przebiegającego na poziomie 2142 pkt. Nadal prospadkowy wydźwięk może mieć dywergencja negatywna, z którą mamy do czynienia od kilku tygodni na oscylatorze RSI o interwale tygodniowym. W tym wypadku należy jednak mieć na uwadze fakt, że oscylator powoli zbliża się do strefy wyprzedania, co może skutkować szansą na odreagowanie dotychczasowej tendencji. Analizując wykres o interwale tygodniowym i zakładając jednocześnie, że pojawiłoby się odreagowanie, można by wyznaczyć najbliższe linie oporów w okolicach 2379 pkt. i 2416 pkt.

Z punktu widzenia sytuacji krótkoterminowej (wykres o interwale godzinowym), w przypadku pojawienia się wzrostów, najbliższe linie oporów można wyznaczyć na poziomach 2333 pkt., 2360 pkt. i 2379 pkt. Za tym scenariuszem może przemawiać dywergencja pozytywna, z którą mamy do czynienia na oscylatorze RSI o interwale godzinowym. Natomiast w sytuacji kontynuacji spadków najbliższe wsparcia można wyznaczyć w okolicach 2289 pkt. i 2267 pkt.

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)