Strona główna > Wiadomości


Kontrakty terminowe FW20: analiza techniczna przed sesją 26-02-2018

Miniony tydzień zakończył się dla kontraktów terminowych FW20 niewielkimi spadkami, co w obecnej sytuacji można uznać za ciąg dalszy konsolidacji z bieżącym wsparciem na poziomie 2373 pkt. Analizując przebieg wykresu o interwale tygodniowym nadal pro spadkowy wydźwięk ma dywergencja negatywna, z którą mamy do czynienia na oscylatorze RSI. W przypadku kontynuacji spadków kolejne wsparcie można wyznaczyć w okolicach 2280 pkt. Jednak ze względu na skalę, dynamikę i czas trwania obecnej korekty spadkowej zasadne staje się oczekiwanie przynajmniej częściowego jej odreagowania z najbliższymi liniami oporów na poziomach 2434 pkt., 2467 pkt. oraz 2512 pkt.

Oceniając przebieg wykresu o interwale godzinowym, w przypadku kontynuacji spadków bieżące wsparcia można wyznaczyć w okolicach 2373 pkt. i 2332 pkt. Natomiast ewentualne wzrosty powinny napotkać na najbliższe linie oporów na poziomach 2427 pkt., 2434 pkt., 2482 pkt. 

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)