Strona główna > Wiadomości


Kontrakty terminowe FW20: analiza techniczna 19-02-2018

Analizując przebieg wykresu kontraktów terminowych FW20 o interwale tygodniowym nadal nie bez znaczenia dla obecnej sytuacji technicznej pozostaje wydźwięk dywergencji negatywnej, z którą mamy do czynienia na oscylatorze RSI. Z tego punktu widzenia w przypadku kontynuacji spadków najbliższe wsparcia można będzie wyznaczyć na poziomach 2368 pkt. i 2285 pkt. Jednak ze względu na skalę i czas trwania obecnych spadków zasadne staje się oczekiwanie na pojawienie się korekty wzrostowej z najbliższymi liniami oporów w okolicach 2421 pkt., 2436 pkt., 2479 pkt. oraz 2513 pkt.

Natomiast oceniając sytuację techniczną w oparciu o wykres o interwale godzinowym w przypadku kontynuacji spadków najbliższe wsparcia można wyznaczyć na poziomach 2400 pkt., 2374 pkt. i 2368 pkt. Alternatywnie ewentualne wzrosty mogą napotkać na opory w okolicach 2421 pkt., 2436 pkt., 2441 pkt., 2454 pkt. (linia trendu spadkowego) oraz 2480 pkt. (linia trendu spadkowego). Z punktu widzenia odwrócenia obecnej tendencji spadkowej ważne jest zamknięcie luki, której górne ograniczenie przebiega na poziomie 2493 pkt.

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)