Strona główna > Wiadomości


Kontrakty terminowe FW20: analiza techniczna 13-02-2018

Pod względem skali spadków miniony tydzień dla kontraktów terminowym FW20 był podobny do poprzedzającego go tygodnia. Nadal wpływ na przebieg wykresu może mieć dywergencja negatywna, z którą mamy do czynienia na oscylatorze RSI o interwale tygodniowym. Obecny trend boczny średnioterminowy z góry ogranicza poziom 2610 pkt. a z dołu 2283 pkt. W przypadku kontynuacji spadków najbliższe wsparcia można będzie wyznaczyć na poziomach 2407 pkt. i 2348 pkt. Natomiast ewentualne wzrosty powinny napotkać na opory w okolicach 2468 pkt. oraz 2538 pkt.

              

Z punktu widzenia krótkoterminowego, oceniając przebieg wykresu o interwale godzinowym, w przypadku pojawienia się korekty wzrostowej najbliższe linie oporów można wyznaczyć na poziomach 2443 pkt. 2483 pkt.  i 2517 pkt. (50% zniesienia Fibonacciego). Za tym scenariuszem może przemawiać niewielka dywergencja pozytywna na oscylatorze RSI o interwale godzinowym. Ewentualny powrót spadków na wsparcia można napotkać w okolicach 2407 pkt.,2376 pkt. oraz 2348 pkt.

 

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)