Strona główna > Wiadomości


Kontrakty terminowe FW20 - analiza średnio- i krótkoterminowa

Miniony tydzień nie zmienił średnioterminowej sytuacji technicznej kontraktów terminowych FW20. Przebieg wykresu o interwale tygodniowym znajduje się w konsolidacji, której górne organicznie przebiega na poziomie 2620 pkt., a dolne w okolicy 2290 pkt. W tej konsolidacji, która trwa od marca 2017 r., można wyznaczyć również kanał trendu wzrostowego z oporem na poziomie 2620 pkt. i wsparciem na 2430 pkt. Tak więc dopiero zdecydowane przełamanie oporu (2620 pkt.) mogłoby być sygnałem do kontynuacji trendu wzrostowego. Jednak przeciwko tej opcji przemawia obecnie dywergencja negatywna, z którą mamy do czynienia na oscylatorze RSI o interwale tygodniowym.

Hipotezę o wystąpieniu korekty spadkowej potwierdza również wskazanie kompasu inwestycyjnego, który sygnalizuje wczesny trend spadkowy.

Analizując bieżącą sytuację techniczną kontraktów terminowych FW20 w oparciu o wykres o interwale godzinowym można stwierdzić, że w przypadku kontynuacji wzrostów najbliższe linie oporów można wyznaczyć na poziomach 2514 pkt., 2529 pkt. i 2539 pkt. Natomiast spadki powinny napotkać na wsparcia w okolicach 2500 pkt., 2480 pkt. oraz 3467 pkt.

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)