Strona główna > Wiadomości


Zmienność kontraktów FW20 a decyzje EBC

Piątkowy solidny wzrost notowań kontraktów terminowych FW20 (+1, 26%) był konsekwencją czwartkowych, „gołębich” decyzji EBC, lecz nie zmienił istotnie bieżącej sytuacji technicznej instrumentu. W nadchodzącym tygodniu kurs akcji porusza się w kanale wzrostowym z ograniczeniami na poziomach 2634 pkt. (opór) i 2434 pkt. (wsparcie). Dopiero zdecydowane pokonanie któregoś z tych poziomów może otworzyć drogę do bardziej dynamicznych tendencji.

Analizując przebieg wykresu o interwale tygodniowym nadal istotna może okazać się dywergencja negatywna, która została wygenerowana przez przebieg oscylatora RSI, sygnalizując korektę spadkową. 

Zmiany, jakie zaszły w minionym tygodniu we wskazaniach pozycji cyklicznej kompasu inwestycyjnego, a mianowicie przejście z obszaru „wczesnego trendu spadkowego” do „dojrzałego trendu spadkowego”, mogą potwierdzać poprzednią hipotezę wynikającą z zachowania się oscylatora RSI.

Natomiast oceniając bieżącą sytuację techniczną kontraktów terminowych FW20 na podstawie wykresu o interwale godzinowym można założyć, że w przypadku kontynuacji piątkowego wzrostu również w poniedziałek najbliższe linie oporów można wyznaczyć na poziomach 2499 pkt., 2514 pkt. i 2529 pkt. Powrót do korekty spadkowej pozwoli oczekiwać wsparć w okolicach 2480 pkt., 2454 pkt. oraz 2425 pkt.

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)