Strona główna > Wiadomości


FW20-korekty spadkowej ciąg dalszy …

Oczekiwana w minionym tygodniu korekta spadkowa zaczyna się powoli materializować. Analizując przebieg wykresu kontraktów terminowych FW20 o interwale tygodniowym nadal można przyjąć, że rynek znajduje się w trendzie bocznym (linie czerwone) z głównymi ograniczeniami na poziomach 2624 pkt. (opór) i 2296 pkt. (wsparcie). Wewnątrz tej tendencji realizowana jest obecnie korekta spadkowa z najbliższymi wsparciami na poziomach 2454 pkt., 2416 pkt. i 2388 pkt. Za tą hipotezą może przemawiać dywergencja negatywna, z którą mamy do czynienia na oscylatorze RSI o interwale tygodniowym. Ewentualne korekty wzrostowe na opory powinny napotkać w okolicach 2501 pkt., 2540 pkt. i 2577 pkt.

W te prognozy korekcyjne wpisuje się również wskazanie pozycji cyklicznej kompasu inwestycyjnego, który sygnalizuje „wczesny trend spadkowy”.

Natomiast bieżąca sytuacja techniczna kontraktów terminowych FW20 (na podstawie wykresu o interwale godzinowym), pozwala wyznaczyć w przypadku kontynuacji spadków najbliższych wsparć na poziomach 2446 pkt., 2421 pkt. i ewentualnie 2386 pkt. Jednak ze względu na krótki czas i dynamikę ostatniej przeceny zasadne staje się oczekiwanie jej odreagowania, wtedy linie oporów powinny przebiegać w okolicach 2490 pkt., 2507 pkt. oraz 2521 pkt.

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)