Strona główna > Wiadomości


FW20 - czas na korektę?

Z punktu widzenia przebiegu wykresu o interwale tygodniowym, kontrakty terminowe FW20  zanotowały kolejny tydzień konsolidacji. Nadal w przypadku kontynuacji wzrostów główną linię oporu stanowi poziom 2610 pkt. (50% zniesienie Fibonacciego), a spadki mają dolne ograniczenie w okolicach 2290 pkt. (38,2% zniesienia Fibonacciego). Biorąc pod uwagę fakt, że obecny kurs znajduje się blisko górnego ograniczenia konsolidacji (2542 pkt.) i mając jednocześnie na uwadze negatywny wydźwięk dywergencji negatywnej, z którą mamy do czynienia na oscylatorze RSI, zasadne w średnim terminie staje się oczekiwanie korekty spadkowej z najbliższymi wsparciami na poziomach 2490 pkt. (linia trendu wzrostowego) i 2452 pkt.

Na scenariusz korekcyjny dla kontraktów terminowych FW20 wskazuje aktualna pozycja cykliczna, która sygnalizuje wczesny trend spadkowy. 

Oceniając zachowanie się kursu kontraktów terminowych FW20 z punktu widzenia nadchodzącego tygodnia, w przypadku kontynuacji spadków bieżące wsparcia można wyznaczyć na poziomach 2542 pkt., 2520 pkt., 2503 pkt., 2485 pkt. i 2477 pkt. Za tą opcją może przemawiać dywergencja negatywna, z którą mamy do czynienia na oscylatorze RSI o interwale dziennym.

Alternatywnie, ewentualne wzrosty powinny napotkać na opory w okolicach 2577 pkt., 2590 pkt. oraz 2610 pkt.

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)