Strona główna > Wiadomości


CI GAMES SA (58/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CI Games S.A.

CI GAMES SA (58/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CI Games S.A.
Raport bieżący 58/2017
Linki i pliki: