Strona główna > Wiadomości


GPW: dopuszczenie do obrotu hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY SA

GPW: dopuszczenie do obrotu hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY SA
Uchwała Nr 1199/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-15 wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.
Linki i pliki: