Strona główna > Wiadomości


GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki AB S.A.

GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki AB S.A.
Uchwała Nr 1048/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AB03 200622 spółki AB S.A.
Linki i pliki: