Strona główna > Wiadomości


Analiza - kontrakty FW20 - 12.09.2017

W najbliższy piątek wygasa wrześniowa seria kontraktów terminowych. Warto więc przy tej okazji ocenić, z punktu widzenia analizy technicznej, średnio- i krótkoterminową perspektywę kontraktów terminowych FW20. Biorąc pod uwagę przebieg wykresu tego instrumentu o interwale tygodniowym, można wyznaczyć w przypadku kontynuacji wzrostów główne linie oporów, przebiegające na poziomach 2562 pkt. i 2616 pkt. Jest to górny obszar konsolidacji, z jaką mieliśmy do czynienia w okresie między grudniem 2012 r. a majem 2015 r. Dopiero zdecydowane pokonanie tego oporu mogłoby otworzyć drogę ku kontynuacji wzrostów. Potwierdzeniem tego, że jesteśmy w górnym ograniczeniu, może być dywergencja negatywna, z którą mamy do czynienia na oscylatorze RSI o interwale tygodniowym.

Scenariusz ten potwierdza także bieżąca pozycja cykliczna kontraktów terminowych FW20. Wskazuje ona, że obecnie kurs znajduje się w obszarze dystrybucji.

W przypadku wystąpienia korekty spadkowej dolnym ograniczeniem konsolidacji z analizowanego okresu są poziomy 2293 pkt. i 2258 pkt. Dotyczy to jednak oczekiwań średnioterminowych.

Natomiast analizując bieżącą sytuację kontraktów terminowych FW20 na podstawie przebiegu wykresu o interwale godzinowym, w przypadku kontynuacji wzrostu najbliższe linie oporów można wskazać w okolicach 2540 pkt., 2560 pkt., 2590 pkt. Jeżeli pojawiłyby się spadki, to na najbliższe wsparcia powinny one napotkać na poziomach 2482 pkt., 2438 pkt. oraz 2404 pkt.

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)