Strona główna > Wiadomości


Analiza - kontrakty FW20 - 31.08.2017

Kontrakt terminowy FW20 ponownie zakończył notowania wzrostem (2524 pkt., +0,92%). Jeżeli ruch wzrostowy miałby być kontynuowany także w czwartek, to na najbliższe opory powinien napotkać w okolicach 2541 pkt., 2550 pkt. i 2577 pkt. Natomiast w przypadku wystąpienia korekty spadkowej wsparcia można wyznaczyć na poziomach 2527 pkt., 2490 pkt. oraz 2477 pkt.

Z publikacji makroekonomicznych mogących wpłynąć na przebieg czwartkowych notowań na uwagę zasługują między innymi sierpniowe odczyty wskaźników PMI dla przemysłu i usług z Chin (godz. 3.00), lipcowy poziom sprzedaży detalicznej z Niemiec (godz. 8.00), a z Polski odczyt PKB za II kwartał (godz. 10.00). Z gospodarki amerykańskiej nie bez znaczenia mogą okazać się sierpniowy raport Challengera (godz. 13.30), tygodniowe dane dotyczące wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (godz. 14.30) oraz sierpniowy odczyt indeksu Chicago PMI (godz.15.45).

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)