Strona główna > Wiadomości


Analiza - kontrakty FW20 - 30.08.2017

Wtorkowa przebieg notowań kontraktów terminowych FW20 miał charakter spadkowy                      (-1,38%), jednak z istotnym odreagowaniem w końcówce sesji. Jeżeli ruch ten będzie kontynuowany również w początkowej fazie środowej sesji to najbliższych linii oporów można będzie oczekiwać na poziomach 2510 pkt., 2517 pkt., 2526 pkt. i 2540 pkt. Natomiast w przypadku tendencji spadkowej wsparcia powinny przebiegać w okolicach 2490 pkt., 2475 pkt. oraz 2462 pkt.

Z kalendarza publikacji makroekonomicznych mogących wpłynąć na przebieg notowań na szczególną uwagę mogą zasługiwać odczyty sierpniowej inflacji CPI z Niemiec (godz. 14.00) i z USA sierpniowy raport ADP (godz. 14.15) oraz odczyt PKB za II kwartał (godz.14.30).

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

 

(InvestTracer.com)