Strona główna > Wiadomości


Analiza - kontrakty FW20 - 29.08.2017

Poniedziałkowy solidny wzrost notowań kontraktów terminowych FW20 (+ 2,34%) wymusza konieczność oszacowania średnioterminowego zakresu i kierunku zmian. Analizując wykres o interwale tygodniowym, można wyznaczyć w okresie od września 2012 r. do lipca 2015 r. obszar konsolidacji, który przebiegała w przedziale 2280 pkt.-2610 pkt. W związku z tym należałoby założyć, że również w obecnej sytuacji obszar ten będzie stanowił istotny poziom oporu i wsparcia. Nie bez znaczenia dla tego założenia może okazać się dywergencja negatywna, z którą mamy do czynienia na oscylatorze RSI o interwale tygodniowym, sygnalizująca zbliżającą się możliwość wystąpienia korekty spadkowej. 

Przenosząc te założenie na bieżącą sytuację techniczną kontraktów FW20 i zakładając kontynuację wzrostów również na wtorkowej sesji, najbliższe linie oporów można wyznaczyć na poziomach 2554 pkt. i 2605 pkt. W przypadku pojawienia się korekty spadkowej bieżące wsparcia powinny przebiegać w okolicach 2490 pkt. i 2463 pkt.

Reasumując, przy przyjętych założeniach górne ograniczenie obecnej tendencji wzrostowej posiada opór w okolicach 2610 pkt., a jego średnioterminowe wsparcie przebiega na poziomie 2280 pkt. 

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

 

(InvestTracer.com)