Strona główna > Wiadomości


Analiza - kontrakty FW20 - 28.06.2017

Pomimo wzrostów, sytuacja techniczna kontraktów terminowych FW20 nadal pozostaje nierozstrzygnięta i budzi wątpliwości, co do kontynuacji obecnej tendencji. Stawiając hipotezę o budowie formacji RGR można w przypadku kontynuacji wzrostów oczekiwać najbliższych linii oporów na poziomach 2356 pkt., 2367 pkt. i 2394 pkt. Dopiero pokonanie tego ostatniego oporu zanegowałoby przyjęte założenie. Jednak negatywna wymowa tej formacji pozwala w sytuacji pojawiania się spadków wyznaczyć wsparcia w okolicach 2329 pkt., 2300 pkt. oraz 2282 pkt. (linia szyi). Przełamanie ostatniego wsparcia otworzyłoby drogę do większej przeceny.

W środę nie bez znaczenia dla przebiegu notowań mogą okazać się wystąpienie szefa EBC (godz. 15.30) a także dane dotyczące poziomu czerwcowej inflacji CPI i PPI we Włoszech oraz z USA majowy indeks podpisanych umów kupna domów (godz. 16.00).

 

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)