Strona główna > Wiadomości


KOPEX SA (35/2017) Zawiadomienie akcjonariusza TDj Equity IV otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp

KOPEX SA (35/2017) Zawiadomienie akcjonariusza TDj Equity IV otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp
Raport bieżący 35/2017
Linki i pliki: