Strona główna > Wiadomości


KOPEX SA (34/2017) Zawiadomienie akcjonariusza Partner S.A. otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszen

KOPEX SA (34/2017) Zawiadomienie akcjonariusza Partner S.A. otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszen
Raport bieżący 34/2017
Linki i pliki: