Strona główna > Wiadomości


Analiza - kontrakty FW20 - 14.06.2017

W oczekiwaniu na wieczorne decyzje w sprawie wysokości stóp procentowych (godz.20.00), a następnie konferencję prasową FOMC (godz.20.30), rynek akcji nie powinien zaskakiwać podwyższoną zmiennością. Dodatkowo w przypadku kontraktów terminowych FW20 należy brać pod uwagę to, że czwartek jest dniem bez sesji a w piątek wygasa czerwcowa seria kontraktów terminowych. Ten splot zdarzeń może mieć istotny wpływ na przebieg notowań w Warszawie. W przypadku kontynuacji obecnego ruchu wzrostowego najbliższych linii oporów będzie można oczekiwać na poziomach 2306 pkt., 2321 pkt. i 2341 pkt. Natomiast spadki powinny napotkać na wsparcia w okolicach 2292 pkt., 2279 pkt. oraz 2265 pkt.

Ze środowego kalendarza publikacji makroekonomicznych na szczególną uwagę mogą zasługiwać majowe dane dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Chinach (godz. 4.00) oraz odczyty majowej inflacji CPI w Niemczech (godz. 8.00) i USA (godz. 14.30).   

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)