Strona główna > Wiadomości


Analiza - kontrakty FW20 - 07.06.2017

Wtorek dla warszawskiego parkietu był odrabianie strat z ostatnich kilku sesji, notując dla kontraktów terminowych FW20 na zamknięciu wzrost 1,54 %. W sytuacji gdyby wzrost był kontynuowany również w środę, to najbliższych linii oporów będzie można oczekiwać w okolicach 2308 pkt., 2321 pkt. i 2325 pkt. (linia trendu spadkowego). Z drugiej strony powrót tendencji spadkowej powinien napotkać wsparcia na poziomach 2294 pkt., 2278 pkt. oraz 2263 pkt.

W środę kalendarz publikacji makroekonomicznych mogących wpłynąć na przebieg notowań, podobnie jak to miało miejsce we wtorek nie zawiera istotnych publikacji. Warto jednak zwrócić uwagę na odczyt dotyczący kwietniowego poziomu produkcji przemysłowej w Niemczech (godz. 8.00) oraz komunikat z posiedzenia RPP (godz. 16.00).  

Poza tym rynek pozostaje w oczekiwaniu na czwartkowe decyzje w sprawie wysokości stóp procentowych i konferencję prasową Szefa EBC oraz na wyniki wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii.

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)