Strona główna > Wiadomości


Analiza - kontrakty FW20 - 31.05.2017

Wtorkowa przecena kontraktów terminowych FW20 (-1,21%) zatrzymała się na poziomie 2283 pkt. Zakładając, że tendencja ta byłaby kontynuowana również w środę to kolejnych wsparć można będzie oczekiwać w okolicach 2282 pkt., 2274 pkt. i 2268 pkt. Ewentualne odreagowanie bieżącej korekty spadkowej powinno napotkać bieżące linie oporów na poziomach 2303 pkt., 2327 pkt. oraz 2346 pkt.

Ze środowych publikacji makroekonomicznych na większą uwagę zasługują między innymi dane dotyczące kwietniowej sprzedaży detalicznej w Niemczech (godz. 8.00), finalny odczyt polskiego PKB za I kwartał (godz. 10.00) i majowy odczyt inflacji CPI w Polsce (godz. 14.00) oraz majowy poziom indeksu Chicago PMI (godz. 15.45) .

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)