Strona główna > Analiza obligacji > Krzywa dochodowości


Data: Rynek: GPW BondSpot
linia krzywej linia krzywej terminowej punkty krzywej (obligacje i kupony) punkty WIBOR obligacje
Parametry modelu Svenssona:
b0=0,0171, b1=0,0248, b2=-0,0891, b3=0,0323, t1=0,1780, t2=0,4663

Postać krzywej [0]:
f(x) = 0,0171 + 0,0248 * ((1 - exp(-x / 0,1780)) / (x / 0,1780)) + -0,0891 * ((1 - exp(-x / 0,1780)) / (x / 0,1780) - exp(-x / 0,1780)) + 0,0323 * ((1 - exp(-x / (0,1780 + 0,4663))) / (x / (0,1780 + 0,4663)) - exp(-x / (0,1780 + 0,4663)))

Rodzaj krzywej:
Teoria oczekiwań w wersji czystej:
Teoria preferencji płynności:
Teoria segmentacji rynku (preferowanych habitatów):