Strona główna > Analiza obligacji > Krzywa dochodowości


Data: Rynek: GPW BondSpot
linia krzywej linia krzywej terminowej punkty krzywej (obligacje i kupony) punkty WIBOR obligacje
Parametry modelu Svenssona:
b0=0,0189, b1=-0,2809, b2=0,2986, b3=-0,0228, t1=0,0005, t2=0,0693

Postać krzywej [36]:
f(x) = 0,0189 + -0,2809 * ((1 - exp(-x / 0,0005)) / (x / 0,0005)) + 0,2986 * ((1 - exp(-x / 0,0005)) / (x / 0,0005) - exp(-x / 0,0005)) + -0,0228 * ((1 - exp(-x / (0,0005 + 0,0693))) / (x / (0,0005 + 0,0693)) - exp(-x / (0,0005 + 0,0693)))

Rodzaj krzywej: łukowata, dwukrotnie przecina Beta_0
Teoria oczekiwań w wersji czystej: oczekiwanie wzrostu stóp w krótkim teminie oraz ich spadku w długim terminie
Teoria preferencji płynności: oczekiwanie spadku stóp w długim terminie i wzrostu premii za utratę płynności
Teoria segmentacji rynku (preferowanych habitatów): równowaga popytu w obu segmentach