Funkcjonalności Serwisu InvestTracer.com

ograniczony dostęp lub brak dostępu                          pełny dostęp

Funkcjonalność Użytkownik niezarejestrowany W abonamencie
Barometr koniunktury giełdowej- prognoza
Komitet modeli inwestycyjnych
Ranking wskaźników makro
Analiza zależności
Krzywa dochodowości Swensona
Kompas inwestycyjny
Analiza cykliczna FFT
Skanery i multiskaner inwestycyjny
Portfele modelowe
Strategie inwestycyjne FW20U, FDAX
Strategie inwestycyjne EURUSD
Selektor strategii
Ratingi stabilności finansowej
Depesze PAP
Wiadomości InvestTracer
Komunikaty ESPI
Kalendarz makroekonomiczny
Kalendarium spółek
Rekomendacje instytucji
Profile spółek
Sprawozdania finansowe
Program do analizy technicznej ISPAG
Notowania